(On)bekend maakt (on)bemind…

Heel veel mensen weten de weg te vinden naar een van de vestigingen van Theek 5. Het aantal bezoekers is in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen. Toch is er ook een grote groep mensen die niet of nauwelijks gebruik maakt van de bibliotheek. Onbekend maakt onbemind… daarom is in 2019 veel aandacht besteed aan het verhogen van de bekendheid van het merk Theek 5 en het versterken van het imago van de bibliotheek. Onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd wijst uit dat de bekendheid van het merk Theek 5 in ons verzorgingsgebied heel hoog is, zowel onder leden als niet-leden. Bovendien hebben zowel leden als niet-leden in het algemeen een (heel) positief beeld van Theek 5. Theek 5 wil zoveel mogelijk mensen bereiken met kwalitatieve, betekenisvolle diensten. Daarom zetten wij ons vanaf 2019 in op het ontwikkelen van diensten die zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van onze bezoekers en op het bekender maken van deze diensten, zodat er veel gebruik van wordt gemaakt. Om dit mogelijk te maken, is het team marketing en communicatie versterkt en is een nieuwe werkwijze ingevoerd.

Zelfevaluatie, audit en nieuw beleidsplan

Op 11 en 12 september 2019 werd Theek 5 bezocht door een auditcommissie van CBCT, de onafhankelijke certificeringsorganisatie van de bibliotheeksector. Deze audit is met goed gevolg afgerond en Theek 5 heeft voor de komende vier jaar het certificaat verdiend, dat vereist is om deel uit te blijven maken van het openbare bibliotheekstelsel. Voorafgaand aan de audit hebben wij een zelfevaluatie uitgevoerd. De zelfevaluatie en audit vormde tevens het startsein voor het proces om in de tweede helft van 2019 tot een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2023 te komen. Na een intensieve periode waarbij veel interne en externe stakeholders hun input hebben gegeven, is het nieuwe beleidsplan in december 2019 voltooid en vastgesteld. Vanaf 2020 gaan we hier invulling aan geven.

Cyberaanval

Dinsdag 11 juni 2019 is Theek 5 geconfronteerd met professionele cybercriminaliteit, we werden getroffen door een geavanceerde aanval met ransomware. Met het doel om op een ongeoorloofde manier aan geld te komen, hebben criminelen een deel van onze gegevens opzettelijk versleuteld. Duidelijk is dat het niet een gerichte aanval op Theek 5 is geweest. De aanval was niet gericht op het verkrijgen van persoonsgegevens. De gegevens van onze klanten zijn niet bereikt of verspreid. Deze zijn bij Theek 5 apart opgeslagen en goed beveiligd. Het heeft ons veel tijd en inspanning gekost om alles weer op orde te krijgen. Al met al heeft dit ongeveer een werkweek gekost.

De belangrijkste dienstverleningsprocessen (uitlenen, terugbrengen) konden door blijven gaan, zodat onze klanten slechts in beperkte mate last hebben ondervonden van de situatie. Theek 5 heeft er bewust voor gekozen om dit voorval bekend te maken, omdat wij andere organisaties of instellingen willen waarschuwen en wellicht van dienst kunnen zijn met onze werkwijze omtrent deze cyberaanval. Uiteraard volgt nog een uitgebreide evaluatie met direct betrokkenen, zodat wij de leerpunten uit dit voorval ook in actie kunnen omzetten.

Bibliotheek Dongen genomineerd

De nieuwe bibliotheek van Theek 5 in het cultureel verzamelgebouw De Cammeleur werd in 2019 genomineerd voor de titel ‘beste bibliotheek van Nederland 2019’ en eindigde bij de zes beste bibliotheken. Deze nominatie zien wij als een mooie erkenning van het sterke bibliotheekconcept dat wij in De Cammeleur, samen met de andere partners, hebben gerealiseerd.

Verbouwing bibliotheek Rijen vertraagd

De verbouwing van de bibliotheek in cultureel centrum De Boodschap in Rijen heeft vertraging opgelopen. Dit komt enerzijds doordat het aanbesteden van de bouwkundige aanpassingen meer tijd vraagt en anderzijds doordat er meer tijd nodig was om tot overeenstemming te komen wat betreft het inrichtingsconcept van de ‘mix-zone’ tussen Theek 5 en De Boodschap. Wij hopen dat de verbouwing in 2020 gerealiseerd wordt.

Nieuwe samenwerkingen

Mgr. Frenckencollege

Op 28 februari hebben mevrouw P. Kokke, rector van het Mgr. Frenckencollege en Theek 5 een intentieovereenkomst getekend. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat beide instellingen intensiever met elkaar willen gaan samenwerken.


Thuisvester

Op 2 januari heeft woningcorporatie Thuisvester voor haar huurders in de gemeente Geertruidenberg een loketfunctie geopend in de bibliotheek in Raamsdonksveer.


Duurzaamheidsweek Oosterhout

Sinds 2019 neemt Theek 5 Oosterhout als één van de initiatiefnemers deel aan de Duurzaamheidsweek Oosterhout. De Duurzaamheidsweek Oosterhout is een initiatief van de Gemeente Oosterhout, Rabobank Amerstreek, Theater De Bussel, Theek 5, Oosterhout Duurzaam en de coöperatie Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). De komende jaren zal duurzaamheid in Oosterhout goed op de kaart gezet worden door het organiseren van diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen.