Een leven lang leren biedt iedereen in het werkgebied van Theek 5 zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat start al bij de jongste inwoners van onze gemeenten. Een heel mooi voorbeeld dat door Theek 5 is uitgedacht en inmiddels is uitgerold naar vrijwel alle gemeenten is het Kindercollege. Een structureel terugkerende activiteit waarin kinderen kennis kunnen maken met een beroep. Bijvoorbeeld burgemeester of bakker of helikopterpiloot. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt iemand die het betreffende beroep uitoefent over wat het beroep inhoudt, en laat dat aan de hand van beeldmateriaal of meegenomen attributen zien. Kinderen vormen zich zo een beeld van welke beroepen er zoal bestaan en worden uitgedaagd na te denken over wat ze later zouden willen worden.

Experimenteren met Tech

Het Ontdeklab, dat is ontwikkeld in Geertruidenberg, en de Tech Doe Dagen zijn bedoeld om kinderen warm te maken voor creatief denken, techniek, coderen, robotica etc. De wereld om ons heen verandert in rap tempo en digitalisering speelt daarin een grote rol. Via deze activiteiten worden kinderen en hun ouders daarmee spelenderwijs in aanraking gebracht en leren ze de leuke en waardevolle kant ervan kennen.

In Geertruidenberg is een traject opgestart waarin wordt verkend of in de vestiging in Raamsdonksveer een Maakplaats als vervolg op het Ontdeklab kan worden gerealiseerd. Daar wordt een vraagstuk of een verhaal door kinderen uitgewerkt en omgezet naar een product dat door middel van programmeren en moderne maaktechnieken (o.a. lasersnijden en 3D-printing) wordt gemaakt. Via het onderwijs, waar techniek binnen het curriculum vanaf 2020 een verplicht onderdeel is, en programmering die voor iedereen toegankelijk is kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met deze hedendaagse technieken.

Lezingen en workshops

Theek 5 organiseert in een aantal van haar vestigingen lezingen. Eén van de meest in het oog springende was die van André Kuijpers, over het duurzaamheidsvraagstuk en de daarmee samenhangende veranderingen in het milieu, waarmee de grote zaal in de Bussel geheel werd uitverkocht. Duurzaamheid en het milieu zijn belangrijke thema’s waarover Theek 5 mensen graag aanzet tot nadenken. Ook grote successen waren de uitverkochte lezing van Wim Daniëls over de Nederlandse taal in de Kapelzaal van de Mayboom in Made en de lezing van Clairy Polak over leven met Alzheimer. Stuk voor stuk lezingen waarmee we de deelnemers iets mee geven over het onderwerp en waarmee we trachten mensen aan het denken te zetten.

In een kleinere setting worden er diverse workshops aangeboden waarbij je vrij in kunt lopen of waarvoor een klant zich aan moet melden. Voorbeelden zijn de 75 jaar bevrijding bijeenkomsten in samenwerking met erfgoedcoalities en de maandelijkse workshops over bijvoorbeeld het op orde krijgen van je digitale fotodossier of het Schrijverscafé op zondagen in Oosterhout.

442

ACTIVITEITEN

georganiseerd in de programmalijn Leven Lang Leren (inclusief de activiteiten voor het onderwijs)

image

Klik op het icoon voor de meest succesvolle activiteiten van 2019

8.459

DEELNEMERS

totaal over alle 442 georganiseerde activiteiten binnen deze programmalijn

CULTUUREDUCATIE


Cultuureducatie is onderdeel van het aanbod voor het primair onderwijs in heel het werkgebied van Theek 5. In twee gemeenten heeft Theek 5 de opdracht om de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven. In deze twee gemeente begeleidden we in 2019 in totaal dertien basisscholen en twee scholen voor het voortgezet onderwijs bij de integratie van kwalitatieve cultuureducatie binnen hun onderwijs. Naast diverse activiteiten voor de leerlingen vonden er bij negen scholen teamtrainingen plaats op het gebied van cultuureducatie. Ook voor kunstvakdocenten die op scholen werken werd scholing verzorgd en er werd een magazine uitgegeven met een terugblik op zes jaar Cultuureducatie met Kwaliteit ter inspiratie voor de scholen. Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is dat kinderen profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren zoals onderzoeken, reflecteren en creëren. Dit omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

MEDIAWIJZE WORKSHOPS


Op diverse basisscholen worden mediawijze workshops gegeven om de 21ste eeuwse vaardigheden te verwerven.