Taal is de basis voor alles. Jezelf uitdrukken, begrip hebben voor elkaar, afspraken maken, leren, etc. zijn zonder taal onmogelijk. Het is daarom dat het beheersen van de Nederlandse taal in onze maatschappij zo ontzettend belangrijk is. Lezen is een essentieel onderdeel van het leren van een taal, vandaar dat de bibliotheek zich in samenwerking met haar partners hard maakt voor het belang van taal- en leesbevordering.

(Voor)lezen

Naast de lopende programma’s in het primair onderwijs en in onze vestigingen, zijn het afgelopen jaar met behulp van partners nieuwe activiteiten buiten de bibliotheek- en schoolmuren ontplooid of zijn in pilots bewezen effectieve activiteiten verder uitgebreid. In samenwerking met het CJG zijn in diverse gemeente Boekstartcoaches proactief in gesprek gegaan met ouders van jonge kinderen over het belang van (voor)lezen. Het aantal jeugdleden is mede door de inzet van deze Boekstartcoaches flink gestegen. Ook heeft het gesprek in een aantal gemeenten zoals Baarle en Drimmelen over het programma VoorleesExpress geleid tot uitbreiding van deze gezinsaanpak waar het samen (voor)lezen wordt gestimuleerd.

Consulenten en informatiemedewerkers zijn dit jaar intensiever gaan samenwerken voor de doelgroep 0-12 jaar. Onder de noemer Boekstart-activiteiten is door hen een samenhangend programma in de vestigingen opgezet, met Voorleespret, de Mini-Theek en het Deskundig uur. Daarnaast is een mooie basis gelegd voor meer samenwerking met VVI.

Taal als basis

De samenwerking binnen de Digi-taalhuizen zijn verstevigd, waardoor we merken dat niet alleen Taalvragers, maar ook nieuwe partners en vrijwilligers de bibliotheek weten te vinden. Eerder was het noodzakelijk veel in te zetten op communicatie om deze doelgroepen te bereiken, maar nu merken we steeds vaker dat men ons “vanzelf” weet te vinden. Een paar mooie ontwikkelingen om te noemen zijn dat in de gemeente Oosterhout het Taalmaatjesprogramma door Theek 5 van Surplus is overgenomen en dat in de ABG-gemeenten een taalcoördinator is aangesteld die een eerste inventarisatie van het aanwezige taalnetwerk gaat doen en op basis daarvan een advies uit gaat brengen over een structurele aanpak van het taalvraagstuk voor volwassenen in deze gemeenten. De taalcoördinator is in dienst bij Theek 5.

Letterlunch

In de week van de Alfabetisering werden letterlunches georganiseerd bij diverse Theek 5 vestigingen. Taalvragers, taalvrijwilligers, partners en iedereen die geïnteresseerd is in taalontwikkeling en die wilde kennismaken werd uitgenodigd om samen te komen eten en delen. Tijdens de letterlunch nam Iedereen iets te eten mee, hiervan werd een groot letterbuffet gemaakt. Aanwezigen zijn onder het genot van heerlijke gerechten gezellig het gesprek met elkaar aangegaan. Het leverde mooie inzichten op. Aan deze activiteit namen meer dan 100 deelnemers deel.

Educatie

Ondanks dat Informatievaardigheids- en Mediawijze activiteiten gretig aftrek vinden binnen het onderwijs merken we dat we steeds dezelfde groep scholen bereiken en dat dit zich moeizaam uitbreid naar andere scholen. In 2019 is een start gemaakt met het herzien van het educatieve programma voor het primair onderwijs, waarin we dit vraagstuk ook mee gaan nemen. Het belangrijkste uitgangspunt is het verhogen van leesplezier, cultuureducatie en digitale geletterdheid bij kinderen en leerkrachten, dat door het structureel aanbieden van pakketten met een aantal bouwstenen kan worden bereikt.


783

ACTIVITEITEN

georganiseerd in de programmalijn Taal- & Leesbevordering (inclusief de activiteiten voor het onderwijs)

image

Klik op het icoon voor de meest succesvolle activiteiten van 2019

14.359

DEELNEMERS

totaal over de 783 georganiseerde activiteiten in deze programmalijn

Taalvrijwilligers in 2019

In 2019 zijn in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen meerdere groepen Taalvrijwilligers opgeleid in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Een Taalvrijwilliger begeleidt Taalvragers op een coachende manier op het gebied van taalvaardigheid en het werken aan basisvaardigheden.

OOSTERHOUT


94

Taalvragers

31

Taalvrijwilligers

GEERTRUIDENBERG


73

Taalvragers

17

Taalvrijwilligers

DRIMMELEN


48

Taalvragers

31

Taalvrijwilligers

TOTAAL THEEK5


215

Taalvragers

79

Taalvrijwilligers


SCOOR EEN BOEK


In 2019 hebben Theek 5, Nieuwe Veste en NAC samengewerkt in het leesbevorderingsproject Scoor een boek. Gedurende negen weken hebben 597 kinderen uit veertien groepen 5 en 6 van vijf scholen boeken gelezen in de klas. Theek 5 had hiervoor een speciale boekencollectie samengesteld. De leerlingen werden via videoboodschappen en andere leuke materialen aangemoedigd door Gianluca Nijholt, speler van NAC. Op 8 mei vond de finaledag plaats. Het project is ontzettend goed ontvangen. De uitslag van de enquête aan de leerkrachten toont aan dat het leesplezier en de motivatie onder de leerlingen is toegenomen. Het project krijgt een 8 van de leerkrachten en alle scholen bevelen het project aan. De programmamaker en bibliotheek Breda blijven in gesprek met NAC om voor 2020/2021 te kijken naar een vervolg.

THEEK 5 VOOR HET ONDERWIJS


Theek 5 ondersteunt elk schooljaar met inspirerende diensten en producten voor peuteropvang, kinderdagverblijven en basisscholen. We stimuleren daarmee niet alleen leesplezier, maar richten ons ook op cultuureducatie, mediawijsheid en de 21e eeuwse vaardigheden. Verder bieden wij bij 34 scholen de 'Bibliotheek op School' aan. Nieuw in 2019 was de samenwerking die opgezet is met Het Mgr. Frenckencollege.

SYMPOSIUM 'SAMEN STERKER VOOR TAAL EN LEZEN'


Op 19 september 2019 organiseerde Theek 5 het symposium 'Samen sterker voor taal en lezen.' Samen met directieleden en managers uit het Primair Onderwijs en beleidsmakers van gemeenten werd teruggeblikt op vijf jaar de Bibliotheek op school. Ook werd er vooruitgekeken naar hoe wij ons gezamenlijk nog meer in kunnen zetten voor taal- en leesplezier.