Voorwoord

“KLAAR VOOR HET NIEUWE DECENNIUM”

Bibliotheken doen ertoe. Vriend en vijand zijn er inmiddels wel van overtuigd dat bibliotheken een heel belangrijke publieke functie vervullen. Ze bieden een unieke, veilige, toegankelijke plek voor ontmoeting en ontwikkeling, waar iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen, opleiding of wat dan ook welkom is. Ze verbinden en activeren energie in de lokale gemeenschap en vormen een belangrijke bron van betrouwbare kennis en informatie. Bovendien richten ze zich op het ontwikkelen van vaardigheden en talenten van mensen. Dat is hard nodig, want zo blijkt bijvoorbeeld uit de PISA-test 2018 dat de leesvaardigheid onder middelbare scholieren sterk gedaald is ten opzichte van 2015. De Raad voor Cultuur (‘Een bibliotheek voor iedereen’, februari 2020) zegt hierover: “Dit is kwalijk, want leesvaardigheid dient niet alleen het culturele, maar ook het economische en maatschappelijke belang.” Des te betreurenswaardig is het dat in sommige gemeenten het afgelopen jaar flink is bezuinigd op het bibliotheekwerk, vaak vanwege oplopende kosten voor de jeugdzorg. Wij prijzen ons gelukkig dat de gemeenten in het verzorgingsgebied van Bibliotheek Theek 5 het bibliotheekwerk erkennen, waarderen en steunen. Deze is onontbeerlijk om ons werk goed te kunnen doen. Voor bibliotheek Theek 5 was 2019 een jaar van overgang. Het laatste jaar van de meerjarenbeleid-periode. Het jaar ook dat directeur Theo Peeters, na 38 jaar, afscheid nam en het stokje aan mij doorgaf. Ik ben door de collega’s, maar zeker ook door heel veel mensen in ons werkgebied ontzettend warm welkom geheten. Ik ervaar het als een voorrecht voor zo’n mooie organisatie te mogen werken in zo’n mooi werkgebied. In 2019 heeft het team van Theek 5 de handen uit de mouwen gestoken om diensten en activiteiten uit te voeren die aansluiten bij de behoeften van de lokale samenleving. In dit jaarverslag kunt u lezen wat er zoal is uitgevoerd en welk resultaat dat heeft opgeleverd. In september werden wij bezocht door een externe auditcommissie. De uitkomst bevestigde ons beeld dat Theek 5 een wendbare, toekomstgerichte organisatie is die goed bibliotheekwerk verzorgt. Het onderstreept dat Theek 5 klaar is om ook in het nieuwe decennium betekenisvol, effectief bibliotheekwerk te verzorgen. Dat kunnen en willen we niet alleen; ik nodig iedereen uit om samen met ons vorm en inhoud te geven aan onze bibliotheek. Ik kijk uit naar de samenwerking in het nieuwe decennium! Paul Adels directeur-bestuurder (per 1 april 2019)