VOORWOORD

Theek 5 volop in beweging

Sport, muziek, studie, verbouwen, verhuizen, kinderen, ik ben altijd in beweging. Toen ik ruim 5 jaar geleden naar een baan bij bibliotheek Rotterdam solliciteerde had ik nooit kunnen vermoeden dat de bibliotheeksector zo goed bij mij zou passen. De sector is meer dan veel mensen weten enorm in beweging. Het instituut voor kennisdeling, dat verworden was tot “uitleenfabriek”, kan aan het uitlenen van boeken alleen haar bestaansrecht niet langer ontlenen. Maar hoe levert de bibliotheek dan nog steeds haar meerwaarde? Die vraag heeft mij enorm gegrepen en de uitdaging om daarop het antwoord te bieden ga ik graag aan!


Bij Theek 5 kwam ik op 1 augustus binnen. Een beter passend moment kon ik me niet wensen, want juist dat was het moment waarop het beleid voor de komende 4 jaar werd uitgestippeld. Welke route zetten we samen in om een toekomstbestendige en wendbare organisatie te bouwen die daardoor een kwalitatief goede dienstverlening voor jou kan bieden? Wat een uitdaging wanneer je je bedenkt dat Theek 5 voor 8 gemeenten werkt, waarvan de lokale gemeenschap telkens weer anders is en er dus ook uiteenlopende wensen en behoeften bestaan met betrekking tot de bibliotheek, zowel de vestiging als de dienstverlening, binnen de gemeenschap. Wat ik zeker weet is dat we in de toekomst alleen van waarde kunnen blijven door de bibliotheek ván en vóór de lokale samenleving te zijn en hem gezamenlijk vorm te geven. Samen met het team van Theek 5 en onze partners zet ik me er graag voor in elke Theek 5 vestiging te vormen tot de plek waar jij graag komt, waar je elkaar kunt ontmoeten, plezier kunt beleven en jezelf kunt ontwikkelen. We zien je dan ook graag in één van onze mooie Theek 5 vestigingen!


Martijn Beerens, Programmamanager Theek 5