DE SPECIALIST AAN HET WOORD


Zo maken we van lezen een feestje!

Liesbeth Blommaert is Specialist Educatie Jeugd 5-12 jaar bij Theek 5 en nauw betrokken bij de realisatie van bibliotheken op basisscholen.


Ze vertelt: “Lezen is een belangrijk item in het basisonderwijs. Omdat het bibliotheekbezoek van kinderen terugloopt, is het des te belangrijker om binnen de schoolomgeving een goed boekenaanbod te presenteren. Met de cursus Open Boek helpen we scholen bij het actualiseren van hun boekenaanbod en bij het creëren van een aantrekkelijke leesomgeving op school.”


Centraal staat het bevorderen van het leesplezier. “Dat begint met een waardevolle collectie, afgestemd op de leerlingen en de visie van de school. Daarnaast is een mooie ruimte en presentatie van de boeken voor groep 1 tot en met 8 essentieel. Natuurlijk is het ook belangrijk dat er enthousiaste leerkrachten zijn die de boeken in de klas promoten. Daarom organiseren we op scholen een boekenlunch. Tijdens de pauze presenteren we de nieuwste boeken aan leerkrachten, zodat zij op hun beurt leerlingen weer kunnen enthousiasmeren. Zo maken we op vele manieren van lezen een feestje!”