Lezen is weer leuk!

Houten vakjeskasten herbergen een keur aan kleurrijke boeken. Aan de muur posters van nieuwe boektitels en in de hoek van het lokaal comfortabele bankjes die uitnodigen tot lezen. Na een jaar voorbereiden heeft basisschool Den Duin in Made een bibliotheekruimte om trots op te zijn.

“Trots zijn we zeker”, glundert Thamar van Bijsterveld, leerkracht van groep 3 en leescoördinator op de school. Samen met haar collega Suzanne Bosters is ze de stuwende kracht achter de nieuwe Bibliotheek op school. Met de woorden “We wilden een impuls aan het leesplezier bij onze leerlingen geven”, legt Thamar het ontstaan van de bieb uit. “Een echte bibliotheek op school, met een up to date aanbod van lees- en informatieboeken leek ons de oplossing. Het moest een fijne plek worden, waar kinderen graag zijn en nieuwe boeken kunnen ontdekken. Dat is goed gelukt!”.


Schilderen en timmeren

Onder het mom van het schoolmotto ‘school maak je samen’ is een leegstaand lokaal samen met ouders en leerkrachten opgeknapt en omgetoverd tot een serieuze bibliotheekruimte. Er is geschilderd en geklust. Boekenkasten zijn in elkaar geschroefd en opgebouwd. “Voordat we daadwerkelijk konden inrichten, was er dus al veel werk verricht”, vertelt Thamar.


Ze vervolgt: “Voorheen lagen de boeken door school verspreid. In elke klas vonden leerlingen een plankje leesboeken en wat informatieboeken. Niet heel aantrekkelijk. Leerlingen hielden het al snel voor gezien. Er zat simpelweg niks leuks voor ze tussen. Met hulp van Theek 5 hebben we onze boekencollectie geïnventariseerd en gesaneerd. We hebben heel veel weggedaan. Ongeveer de helft was verouderd of paste niet bij onze thema’s en methodes.”


Spanningsveld

Vervolgens is de indeling bepaald, passend bij de uitstraling van de ‘echte’ bibliotheek in het dorp. Thamar: “De directie heeft budget vrijgemaakt voor de aanschaf van nieuwe boeken en met een sponsorloop hebben we nog meer geld ingezameld. Nu staan de actuele boeken uit de Kinderboekenweek in de kast, net als de boeken van de Voorleesdagen en uit de prentenboeken Top-10. Het is altijd een spanningsveld tussen wat leerlingen leuk vinden en wat leerkrachten goede boeken vinden. Door zowel boeken van de Kinderjury, als Griffeltitels en boeken die passen bij de wereldoriëntatielessen aan te bieden, is er voor elk wat wils. De boeken staan op thema, zo is het aanbod duidelijker. Alles is beschikbaar voor iedereen. Met hun pasje kunnen leerlingen vanaf groep 3 zelf een boek kiezen en lenen bij de vier vrijwilligers die de bieb grotendeels runnen.”


Het resultaat van een Bibliotheek op school? De cultuuromslag, merkt Thamar op. “Van leerlingen die mopperen dat er ‘geen leuke boeken zijn’, naar leerlingen die vragen ‘juf, mag ik naar de bieb om een nieuw boek te lenen? Het is een wereld van verschil!”

Basisschool Den Duin is één van de 34 scholen in het werkgebied van Theek 5 die een Bibliotheek op school heeft gerealiseerd. Dat is bijna de helft van het totaal aantal basisscholen dat door Theek 5 geadviseerd wordt over boeken, leesactiviteiten en mediawijsheid op school.