Terugblik

Op 19 september organiseerde Theek 5 het symposium 'Samen sterker voor taal en lezen.' Samen met directieleden en managers uit het Primair Onderwijs en beleidsmakers van gemeenten werd teruggeblikt op 5 jaar de Bibliotheek op school. Ook werd er vooruitgekeken naar hoe wij ons gezamenlijk nog meer in kunnen zetten voor taal en leesplezier. Gastspreker Danny Mekić nam ons mee in zijn visie op het onderwijs van de toekomst waarin technologie geen doel op zich is, maar een middel om ons als mensen en onze samenleving te verbeteren. Er werden mooie 'best practices' op het gebied van taal, digitaal en cultuureducatie gepresenteerd en er werd gediscussieerd aan de hand van prikkelende stellingen. Dagvoorzitter Bas Maliepaard praatte alles aan elkaar, trok conclusies en scherpte zaken aan.


Belangrijkste conclusies:

  • Theek 5 moet scholen actief opzoeken, lijntjes kort houden en laten zien waar zij scholen, naast leesplezier, in kunnen ondersteunen.
  • Een eigen schoolbibliotheek/ruimte in school zorgt ervoor dat de school ook laat zien dat lezen belangrijk is. Boeken lezen is normaal.
  • Huidige samenwerking tussen school en bibliotheek intensiveren gaat een groter effect opleveren. Het zou mooi zijn als we met het onderwijs, de gemeenten en andere partners zouden kunnen komen tot een 'taalakkoord'.
  • De bibliotheek is nog niet zo zichtbaar als partner voor digitale geletterdheid en techniek.


Kortom een boeiende, leerzame middag.


Hiernaast een korte impressie van het symposium.

Delen