Nominatie Theek 5 Beste Bibliotheek van Nederland


Theek 5 warme broedplaats voor kennis en talent

“In het eerste halfjaar bezochten ruim 30.000 mensen de bibliotheek”

Theek 5 Dongen is genomineerd voor de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2019. Sinds de verhuizing – op 1 september 2018 - naar de nieuwe locatie (De Cammeleur) heeft deze bieb ‘nieuwe stijl’ binnen het nieuwe concept het verschil gemaakt voor de Dongense inwoners.

Theek 5 Dongen, broedplaats voor kennis en talent, profileert zich als netwerkorganisatie en verbindt en werkt samen met vele maatschappelijke organisaties en is daarmee een voorbeeld van hoe een eigentijdse openbare bibliotheek haar rol hoort in te vullen.

Kwartiermaker

Theek 5 is een kwartiermaker die partijen samenbrengt. We nemen hierin het voortouw en zoeken actief naar nieuwe manieren van samenwerking. Uiteraard werken we al nauw samen met onze samenwerkingspartners binnen De Cammeleur, maar ook in toenemende mate met Dongense verenigingen, bedrijven, lokale organisaties en bijvoorbeeld kunstenaars. Onze belangrijkste drijfveer hiervoor is om het Dongense publiek meerwaarde te bieden met vernieuwende en betekenisvolle activiteiten en evenementen.”


Bibliotheek- en online bezoek
Theek 5 wordt druk bezocht op de nieuwe locatie. In het eerste halfjaar (september 2018 - februari 2019) bezochten ruim 30.000 (stijging van 30%) mensen de bibliotheek en werden er 43 basisschoolklassen rondgeleid. Sinds de opening hebben wij 467 nieuwe leden mogen begroeten.


Ook de online diensten worden veelvuldig geraadpleegd. Jaarlijks gaan 363.778 bezoekers online voor de Iguana bibliotheek app en andere digitale diensten. Zoals Slimme nieuwslezer, Vakantiebieb, Lezen voor de lijst en Muziekweb en UITpunt (uitjes in Dongen). Daarnaast is er een groot aanbod van digitaal les- en cursusmateriaal binnen het thema mediawijsheid (klik hier voor het aanbod).


Theek 5 beheert ook het UITpunt. Dit is een fysiek (toeristisch) informatiepunt met een interactief scherm in De Cammeleur. Ook dit informatiepunt is een samenwerkingsverband tussen actieve Dongense ondernemers in de vrijetijdssector, de bibliotheek en de gemeente. Diverse aanbieders presenteren hier ook hun folders.


Samenwerken aan leesbevordering
Theek 5 werkt samen met basisscholen door de inzet van Bibliotheek op school, De scholen maken samen met de leesconsulent jaarlijks een programma op basis van behoefte van de school om het lezen te stimuleren en het leesplezier te vergroten. Die activiteiten zijn zowel op school als in de nieuwe Cammeleur. En het is al te merken dat leerlingen het fijn vinden om in de nieuwe bibliotheek te komen.


Vijf labels

Ook de communicatie van de bibliotheek is overzichtelijk. Theek 5 gebruikt in haar communicatie vijf labels om de aard van de activiteiten en de diversiteit van het aanbod mee aan te duiden.


- Lees verder onder de afbeelding -


“Theek 5 is een kwartiermaker die partijen samenbrengt”
“Iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft, geïnspireerd wil worden of wil blijven leren, is welkom”

Sociale bieb
Theek 5 bekleedt naast een kwalitatieve bibliotheekfunctie een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in Dongen. De huidige kennis- en informatie maatschappij vraagt om meer kennis- en welzijnsondersteuning en samenwerking. Theek 5 speelt hier zeer actief op in en heeft hier samen met de gemeente Dongen en samenwerkingspartners kerntaken (zie bijlage 2) voor geformuleerd. Jaarlijkse resultaten worden afgesproken en vastgelegd in een uitvoeringsplan. Dat zorgt voor focus voor het team van de bibliotheek Dongen. Theek 5 wordt gezien als een belangrijke partner in de gemeente en sluit aan bij alle sociaal maatschappelijke gemeentelijke overleggen. Zo is Theek 5 bijvoorbeeld nauw betrokken bij het opstellen van het Visiedocument Onderwijs tot 18 jaar 2019.

Wereld beetje mooier
Theek 5 biedt de inwoners van de gemeente Dongen samen met lokale welzijnsorganisaties, eigen vrijwilligers en externe professionals veel laagdrempelige niet-commerciële ondersteuning aan. Iedereen krijgt de kans zijn of haar talent te laten groeien en kennis te vergroten.

Dit doet Theek 5 onder meer op de volgende manieren:

• bevorderen van geletterdheid in samenwerking met Taal Centraal en ContourdeTwern
• inloopspreekuren voor juridische hulp, logopedie (i.s.m. lokale aanbieders)
• Webstek voor digitale vragen en workshops door vrijwilligers en i.s.m. Seniorenweb
• Dementheek en Inspiratiekamer voor dementerende mensen en hun mantelzorger i.s.m. gemeente Dongen, Stichting Ouderen en Welzijn en ContourdeTwern
• Diverse cursussen rondom E-overheid (Zoals Digisterker, Klik&Tik, belastingzaken)
• Boekendienst aan huis door vrijwilligers
• Leesclubs
• Voorleespret
• Boekstartactiviteiten en -projecten voor de allerkleinsten
• Activiteiten en evenementen voor kinderen waarbij taal en digitaal gecombineerd worden. Bijvoorbeeld bij knutselen, voorlezen, programmeren en speciale activiteiten zoals Tech & Play, CoderDojo i.s.m. lokale partners
• Diverse informatieve lezingen
• Toeristisch Informatiepunt

Lidmaatschap van de bieb is niet nodig om hier gebruik van te maken. Door het veelvuldig delen van kennis en vaardigheden bevordert Theek 5 de taal- en zelfontplooing van mensen binnen het verzorgingsgebied.


Iedereen krijgt een kans

Daarnaast heeft Theek 5 regelmatig vrijwilligersbanen voor bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden (Leerloods), mensen die houvast nodig hebben (GGZ) of mensen met een beperking (TopTeam). Iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft, geïnspireerd wil worden of wil blijven leren, is welkom.

Hiermee draagt Theek 5 bij aan persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en het verbeteren van kansen. Theek 5 maakt de wereld zo een beetje mooier.


Het ‘helpende’ gebouw
De huisvesting in De Cammeleur ‘werkt’ zeer zeker mee aan de kwaliteit van de dienstverlening. Hiervoor zijn drie belangrijke argumenten te noemen:


• bereikbaarheid en vindbaarheid (centrumlocatie)
• inrichting en het interieur (optimale biebbeleving door o.a. rustige zitjes, een leestafel en meanderende lintkast over drie etages)
• de interessante huisgenoten


Theek 5 is - zonder dominant aanwezig te zijn – letterlijk en figuurlijk in beeld.


Inspirerend viertal
In het gebouw wonen vier organisaties samen: Het Kunstpodium (centrum voor kunst en cultuur), Stichting Donkhuys (theater en horeca), ContourdeTwern (maatschappelijke dienstverlening) en Theek 5. Zoals ze in Dongen zeggen: ‘ze hebben ‘unne goeie oan elkoar’. Door kruisbestuiving tussen kunst, cultuur, educatie en maatschappij zijn deze samenwerkingspartners in staat om kwalitatief hoogwaardige en innovatieve (thema)activiteiten, cursussen en evenementen te presenteren. De belangrijkste drijfveer is om elk bezoek meer-waarde te geven.


Lokale samenwerking
Een ding is duidelijk. Boekenwurmen, mensen die een steuntje in de rug of inspiratie nodig hebben, maar ook kunstenaars, verenigingen, lokale organisaties en bedrijven kennen de weg naar Theek 5. De aantrekkingskracht en het idee ‘alles is hier mogelijk’ zet mensen in beweging. De missie van Theek 5 om de bibliotheek zoals we hem kenden om te vormen naar een lokale netwerkorganisatie die partijen samenbrengt volgt zij op als een heuse kwartiermaker.


Ook boeken
Naast dit alles moois, zouden we de basis bijna vergeten; het geschreven woord. Met een collectie van ruim 28.000 materialen, 20.000 e-books en toegang tot alle materialen van Theek 5 (in totaal 238.603 materialen verdeeld over dertien vestigingen) is het aanbod uitstekend. Ruim 7500 leden kunnen hier dan ook gebruik van maken. Met 5 vaste medewerkers (2,5 Fte) en 38 enthousiaste vrijwilligers maken wij de bezoekers wegwijs in onze avontuurlijke bieb. Bijzonder is dat bezoekers van 8.30 tot 24.00 uur gebruik kunnen maken van de bibliotheek.


Titelwaardig
Door op innovatieve en ondernemende wijze kennis en sociaal-maatschappelijke ondersteuning aan te bieden, talent de ruimte te geven en iedereen een warm welkom te bieden, vervult Theek 5 Dongen haar rol als moderne bibliotheek optimaal.


Film
Tot slot. Het geschreven woord maakt in dezen veel duidelijk, maar film ook! Het ingezonden promofilmpje van Theek 5 laat zien én voelen dat deze bieb het ideale uithangbord is voor het bibliotheekwezen anno nu. Dat verdient de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2019.


Team Theek 5


Voor meer informatie neemt u contact op met Programmamaker Wanda Moelands via w.moelands@theek5.nl of 06 21706582.


“Theek 5 bekleedt naast
een bibliotheekfunctie
een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie”