Kerntaken Theek 5 Dongen

1

Taal- en leesbevordering & verminderen laaggeletterdheid

Theek 5 stimuleert lezen en bevordert leesplezier, werkt aan het voorkomen van taal- en leesachterstanden en helpt laaggeletterdheid bij volwassenen verminderen.

2

Vergroten en faciliteren Zelfredzaamheid & participatie

Theek5 biedt ondersteuning met als doel de zelfredzaamheid te vergroten en isolement tegen te gaan.

3

Stimuleren en ondersteunen
Een leven lang leren

Een programmalijn over het aanleren van nieuwe vaardigheden en stimuleren van kenniscirculatie.

4

Fungeren als volwaardig samenwerkingspartner
De Cammeleur

Vier organisaties trekken binnen 1 gebouw samen op om de lokale gemeenschap meerwaarde te bieden in activiteiten, uit te nodigen en met elkaar te verbinden.

5

Beheer Uitpunt en
Toeristisch Informatiepunt

Theek 5 stimuleert toerisme en lokale samenwerking in Dongen door het beheren van het Uitpunt (online platform) en het Toeristisch Informatiepunt (TIP digischerm).

6

Fundament
Theek 5

Medewerkers krijgen ruimte voor talentontwikkeling, vakmanschap en teambuilding. Ook overlegt Theek5 met stakeholders, bezoekers en samenwerkingspartners om het fundament te verstevigen.