Basisaanbod en pluspakket vanaf schooljaar 2021-2022

BASISPAKKET

Een pakket op maat

De doelstellingen van leesbevordering, cultuureducatie en ontwikkeling digitale geletterdheid worden concreet in het aanbod met de bouwstenen collectie, expertise en activiteiten. Het aanbod bestaat per bouwsteen uit twee delen: basisonderdelen en optionele onderdelen. Iedere school krijgt naar rato een aantal punten toegewezen. In overleg met de consulent worden de punten van het afgenomen basispakket verdeeld over de onderdelen.

Staffel

Tot 200 leerlingen 25 punten

200 - 400 leerlingen 35 punten

> 400 leerlingen 45 punten

Gratis voor iedere school

Groepsbezoek Groep 3

Groepsbezoek Groep 6

Voorleeswedstrijd lokale ronde

BOUWSTENEN

* Basisonderdeel van het pakket.

Collectie

Groepspassen*

Themacollectie

Expertise

Jaarplan advies lezen / digitale geletterdheid*

Open Boek cursus

Advies schoolbibliotheek

Advies digitale geletterdheid

Team Presentatie ‘Dit jaar gaan we voor...’*

Inspiratie en verdieping

Trainingen / workshops / inspiratie

Monitor lezen / digitaal

Ouders • Leesplezier in de bibliotheek voor hulpouders • Ouderbijeenkomst mediaopvoeding / mediagebruik • Ouderbijeenkomst leesplezier en leesmotivatie

Activiteiten en projecten

Leesbevordering, cultuureducatie en digitale geletterdheid

PLUSPAKKET

Meervoudige geletterdheid

Naast ‘traditionele’ geletterdheid (lezen en schrijven) onderscheiden we digitale (zoeken en navigeren op internet), narratieve (doorzien welke verhalen met welk doel via verschillende media verteld worden) en multimediale geletterdheid (verwerken van tekst in samenhang met beeld en geluid). Jonge lezers moeten zich op al die vlakken bekwamen en leren hoe ze, te midden van de informatieovervloed, hun aandacht kunnen verdelen en efficiënt kunnen inzetten. Zowel dieplezen (geconcentreerd en met diepgaand begrip) als skimmen (snel beoordelen op relevantie en waarde) zijn daarbij van belang.

Wil je meer weten over het aanbod van Theek 5? Neem dan contact op met jouw consulent.

Bel (085) 744 10 52 of mail naar educatie@theek5.nl