Nawoord

In dit online magazine hebben we geprobeerd om je na de Kick-off verder te inspireren en handvatten te geven om zelf met literatuureducatie aan de slag te gaan.

Literatuuronderwijs kan het leven van kinderen verrijken. Het kan hen leesplezier schenken. Het kan hun verbeelding prikkelen. Het kan hun wereld verruimen als ze via boeken en verhalen kennismaken met mensen, ideeën, ervaringen, situaties die buiten hun eigen leefwereld liggen. Het kan hun eigen creativiteit aanscherpen. Het kan hen de vaardigheid brengen om nieuwe informatie te verwerken en om moeilijke zinnen te doorgronden. Het kan hen helpen bij het ontwikkelen van hun probleemoplossend vermogen, veel verhalen gaan over hoe mensen problemen oplossen en met morele dilemma’s omgaan. Het kan hen doen nadenken over recht en onrecht, macht en onmacht, rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, over gelijkwaardigheid. Het kan hun woordenschat verruimen, de vaardigheid om zich genuanceerd uit te drukken. Door het aanbieden van rijke teksten en fantasievolle illustraties kun je de kinderen zoveel meegeven. Denk bijvoorbeeld op het gebied van taal, creativiteit, burgerschap en sociaal-emotioneel.

Teamwork

Literatuur kan ook een uitgangspunt zijn om verbanden te leggen met andere onderwerpen binnen cultuureducatie zoals muziek, beeldend of erfgoed. Door deze verbanden kan het meer betekenisvol voor de kinderen worden.

Dit magazine was het tweede deel van het drieluik LIT. Tijdens het derde deel ‘Teamwork’ gaan we die verbanden onderzoeken. ICC-ers en Leescoördinatoren kunnen aan de hand van boeken rondom het thema van de Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil’ gaan ervaren hoe ze met een boek als uitgangspunt literatuur­educatie­lessen kunnen ontwerpen. Wat kun je met de tekst en/of illustraties doen? En wat als je het wil verrijken door het te verbinden aan een andere kunstdiscipline of erfgoed?

We hopen jullie tijdens ‘Teamwork’ weer te zien om samen met ons en kunstvakdocenten hiermee aan de slag te gaan. Alle lessen die we samen ontwerpen worden gedeeld met de deelnemers van ‘Teamwork’, zodat je voor de zomervakantie voor alle bouwen lessen hebt vanuit verschillende invalshoeken die je in de Kinderboekenweek (of los ervan) kunt uitvoeren op jouw school. We zien jullie graag op:

Donderdag 27 mei 2021, 16.00 - 17.30 uur Theater de Bussel in Oosterhout (voor scholen Oosterhout en Dongen) Woensdag 2 juni 2021, 14.00 - 15.30 uur De Mayboom in Made (voor scholen Drimmelen en Geertruidenberg) Maandag 14 juni 2021, 16.00 - 17.30 uur De Schakel in Gilze (voor scholen ABG-gemeenten)

Wanneer de bijeenkomst niet fysiek plaats kan vinden, dan wordt het een online bijeenkomst. Een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt krijg je bericht in welke vorm de bijeenkomst wordt gehouden.

Aanmelden voor Teamwork kan tot 20 mei.