Belangrijke ontwikkelingen Theek 5 in 2018

Bibliotheek Theek 5 heeft in 2018 het beleid uitgevoerd via de drie programmalijnen:
1. Taal- & Leesbevordering

2. Zelfredzaamheid & Participatie

3. Een leven lang leren


Er is in 2018 veel aandacht besteed aan verbetering van het imago van de bibliotheek. Het merk 'bibliotheek' is bij heel veel mensen bekend.


De veelzijdigheid van dienstverlening die de bibliotheek biedt, is echter veel minder bekend. Om hieraan meer bekendheid te geven is een herpositioneringscampagne gestart met daarbij een nieuwe huisstijl die de diversiteit moet benaderukken. Ook is tweemaal het magazine MEER uitgebracht. Er is veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Er zijn daarnaast drie kernwaarden benoemd: Innovatief, Trots en Samen-Werken.

Bibliotheek Dongen in
nieuwe multifunctionele accommodatie

Sinds 20 augustus is Theek 5 Dongen gevestigd in De Cammeleur. In het gebouw zijn naast Theek 5, Donckhuys, Het Kunstpodium en ContourdeTwern gehuisvest. Theek 5 Dongen is één van de zes genomineerde bibliotheken voor de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2019. Bekijk hier onze promofilm.

Nieuwe 4-jarige grensoverschrijdende administratieve afspraak

Op 18 december is in het GOB-plenair (gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau) de nieuwe 4-jarige overeenkomst van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog met Bibliotheek Theek 5 goedgekeurd. De overeenkomst is van kracht van 2019 tot en met 2022. Afgesproken is onder andere dat Theek 5 Baarle vanaf 1 januari 2019 geen boete meer in rekening zal brengen. Bibliotheek Baarle is hiermee de eerste bibliotheek in Vlaanderen die geheel boetevrij is.

Verbouwing bibliotheek Rijen
in CC De Boodschap

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft op 17 december een plan goedgekeurd voor een grootschalige verbouwing en nieuwe inrichting van Theek 5 Rijen, gehuisvest in Cultureel Centrum De Boodschap. Ook is er overeenstemming bereikt over een nieuwe vierjarige overeenkomst (2019-2022), verlaging van de huur voor de bibliotheek in CC De Schakel in Gilze en de opheffing van de negatieve reserve.

30.000ste bezoeker
Theek 5 Raamsdonksveer

De nieuwe bibliotheek in Raamsdonksveer heeft donderdag 18 januari de 30.000ste bezoeker ontvangen sinds de opening op 22 juli 2017. Bibliotheek Theek 5 speelt een steeds grotere maatschappelijke rol en biedt naast boeken ook workshops, cursussen en lezingen op diverse terreinen. Wethouder Bert van den Kieboom van de gemeente Geertruidenberg en Arlette Koreman, programmamaker bij Theek 5, verwelkomden de 30.000ste bezoeker. Tijdens haar lunchpauze wandelde Nurcan Bas nietsvermoedend de bibliotheek binnen. Ze was blij verrast.