PROGRAMMALIJN

Taal- & Leesbevordering

Taal- en leesvaardigheid zijn essentiële basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Juist daarom is het belangrijk dat wij investeren in leren lezen. Zowel voor kinderen als voor volwassenen.


Naast de dienstverlening aan het basisonderwijs in de vorm van concepten zoals de Bibliotheek op school en inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten hebben we in 2018 extra aandacht geschonken aan activiteiten die de preventie en bestrijding van taalachterstand verbinden. Dit doen we door samen te werken met maatschappelijke partners in de verschillende gemeenten op het gebied van een gezinsgerichte aanpak van laaggeletterdheid.


Door de inzet van programma’s zoals VoorleesExpress en de BoekStartcoach en deelname aan projecten zoals de Brede Buurt proberen we ouders handvatten te geven om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.


We intensiveerden de contacten met de vroeg- en voorschoolse instellingen en inspireerden hen om meer voor te lezen. We lieten kinderen zelfs voorlezen aan een hond om hun leesvaardigheid te vergroten. We hebben de taalnetwerken versterkt door coalities te vormen binnen de gemeenten en deze vervolgens omgezet naar een gezamenlijke uitvoering. Theek 5 heeft daarbij de focus gelegd op het uitbreiden van de mogelijkheden voor nieuwkomers om het spreken van de Nederlandse taal te oefenen.


Ondanks dat ons programma van activiteiten op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden gretig aftrek vond, zijn we met het onderwijs in gesprek hoe we nog beter kunnen zorgen dat kinderen informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT basisvaardigheden en computational thinking ontwikkelen. Bij steeds meer scholen komt dit op de agenda.

BIBSTER


Nieuw in 2018 waren de groepsbezoeken met Bibster. Een leuk spel waarmee groepen de bibliotheek beter leren kennen. De leerlingen spelen in teams van 2 tot 4 personen en krijgen opdrachten via een tablet. Het team dat de opdrachten het beste uitvoert, wint het spel.

Theek 5 voor het onderwijs


Theek 5 ondersteunt elk schooljaar met inspirerende diensten en producten voor peuteropvang, kinderdagverblijven en basisscholen. We stimuleren daarmee niet alleen leesplezier, maar richten ons ook op cultuureducatie, mediawijsheid en de 21e eeuwse vaardigheden. Verder hebben nu in totaal 34 scholen de Bibliotheek op School.


272

Activiteiten

georganiseerd in de programmalijn Taal- & Leesbevordering

Klik op het icoon voor de meest succesvolle activiteiten van 2018

4.045

Deelnemers

totaal over de 272 georganiseerde activiteiten in deze programmalijn


In 2018 zijn in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen meerdere groepen Taalvrijwilligers opgeleid in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Een taalvrijwilliger begeleidt taalvragers op een coachende manier op het gebied van taalvaardigheid en het werken aan basisvaardigheden.


Sabah Najem is sinds februari 2017 cliënt van het Digi-Taalhuis Drimmelen. Eerst met individuele begeleiding en sinds juni 2018 als deelnemer van de spreekgroep.


“Ik kom heel graag in de bibliotheek omdat ik in mijn eigen land ook in de bibliotheek gewerkt heb. Door de hulp met de taal heb ik mezelf verder kunnen ontwikkelen en heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, waardoor ik ook makkelijker met andere mensen spreek. Ik heb veel boeken gelezen, ook kookboeken. En krijg nu ook hulp met het oefenen voor mijn theorie-examen.”


Lees het interview over laaggeletterdheid in ons magazine.

OOSTERHOUT


117

Taalvragers

68

Taalvrijwilligers

GEERTRUIDENBERG


58

Taalvragers

15

Taalvrijwilligers

DRIMMELEN


27

Taalvragers

29

Taalvrijwilligers