PROGRAMMALIJN

Zelfredzaamheid
& Participatie

Het kunnen deelnemen aan onderwijs, betaald werk hebben, in het levensonderhoud kunnen voorzien, mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk kunnen doen is voor de een vanzelfsprekender dan voor de ander. Iedereen heeft een andere bagage aan vaardigheden. Waar bij de een de basis nog niet compleet is, moet de ander zorgen om de basis op orde te houden. Om zich te kunnen redden en mee te kunnen blijven doen.

In al onze gemeenten hebben inwoners gewerkt aan hun digitale vaardigheden door het volgen van trainingen zoals Klik&Tik en steeds meer inwoners kunnen zelf digitaal hun zaken regelen met de e-overheid na afronding van de training Werken met de Digitale overheid.

We openden op drie locaties een Dementheek waar mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers terecht kunnen voor informatie en werkten samen in de organisatie van dementiewandelingen. Voor nieuwkomers lag de nadruk op de participatieverklaring en het vinden van werk.


In veel van de gemeenten vinden inwoners steeds vaker hun weg naar de bibliotheek voor inloopspreekuren op het gebied van de belastingaangifte, logopedie, voor hulp bij digitale vragen, juridische hulp en voor financieel advies. Deze inloopspreekuren organiseren we zoveel mogelijk met vrijwilligers en organisaties binnen onze gemeenten.

WALK&TALK


Onze focus lag afgelopen jaar o.a. op het opzetten van een netwerk van werkzoekenden. We hebben hiervoor het concept Walk&Talk ingezet waar werkzoekenden met en van elkaar kunnen leren. Maandelijks steeg het aantal deelnemers.


233

Activiteiten

georganiseerd in de programmalijn Zelfredzaamheid & Participatie

Klik op het icoon voor de meest succesvolle activiteiten van 2018

1.610

Deelnemers

totaal over alle

233 georganiseerde activiteiten in deze programmalijn