Voorwoord

“Je kunt altijd meer dan je denkt”

Met trots presenteren wij deze Jaarrapportage. Dankzij een uitstekende samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners is er in 2018 veel gerealiseerd om de inwoners uit ons werkgebied te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.


De transitie van een traditionele bibliotheek naar een maatschappelijke bibliotheek, in 2016 van start gegaan, is een succes getuige de resultaten die in 2018 zijn geboekt. Dat is vooral te danken aan het vakmanschap, de creativiteit en de grote betrokkenheid van onze medewerkers die hierbij voortreffelijk worden ondersteund door onze vrijwilligers.


In 2018 is er heel veel gerealiseerd. Belangrijk hoogtepunt was de opening van De Cammeleur in Dongen waarin ook de nieuwe bibliotheek Dongen van Theek 5 is gevestigd.


Met de gemeentebesturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog werd overeenstemming bereikt over de visie op de bibliotheek voor de komende jaren. Op 21 december is een overeenkomst getekend voor de periode 2019 t/m 2022. Evenals in alle andere bibliotheken van Theek 5 wordt er in de bibliotheek in Baarle, met ingang van 1 januari 2019, geen boete meer in rekening gebracht. De bibliotheek Baarle is daarmee de eerste bibliotheek in Vlaanderen die geheel boetevrij is.


Dankzij een goede samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen kunnen we in 2019 ook in deze gemeente volop aan de slag om de bibliotheken in deze gemeente, samen met partners, toekomstgericht te maken. De gemeenteraad heeft op 17 december de plannen voor een grootschalige verbouwing en compleet nieuwe inrichting van de bibliotheek in Rijen goedgekeurd. Daarnaast is er overeenstemming bereikt over de visie op de bibliotheek voor 2019 t/m 2022.


Tot slot. Na jarenlang met veel plezier gewerkt te hebben bij Theek 5 (en daarvoor bij de bibliotheek Oosterhout en andere bibliotheken) ga ik per 1 april a.s. met pensioen. Een nieuwe levensfase. Ook voor Theek 5 start een nieuwe periode. Met vertrouwen draag ik de werkzaamheden over aan Paul Adels, de nieuwe directeur-bestuurder van Theek 5. Ik wens hem heel veel succes. Graag wil ik hem en u allen meegeven: “Je kunt altijd meer dan je denkt”.


Theo Peeters,

directeur-bestuurder (tot 1 april 2019)


Oosterhout, 19 maart 2019