Theek 5 biedt een veilige, stimulerende leeromgeving waar mensen terecht kunnen voor het ontwikkelen van hun vaardigheden en talenten. Hiermee kunnen zij succesvol (blijven) deelnemen aan de samenleving en gaan nieuwe werelden voor hen open.

Ontdeklab ontwikkelt zich verder

In Geertruidenberg ontwikkelt het Ontdeklab zich meer en meer in een echte maakplaats. De activiteiten die hier worden verzorgd, kunnen rekenen op veel enthousiasme van de plaatselijke jeugd (en hun ouders). Het versterken van het Ontdeklab is een van de projecten van de bibliotheek in Geertruidenberg. Dit zal in 2021 leiden tot een nieuw concept en ontwerp voor het toekomstige Ontdeklab 2.0. Om deze ontwikkeling een extra impuls te geven is een nieuwe medewerker aangesteld die vorm gaat geven aan het educatieve programma dat in de maakplaats zal worden aangeboden.

Programmering

Ook in onze programmering krijgt persoonlijke ontwikkeling ruim de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten voor kinderen die onder meer via Sjors Creatief worden aangeboden en onze Kindercolleges waarin kinderen kennis maken met beroepen. Ook voor volwassenen hebben wij een uitgebreid aanbod zoals een schrijfcursus, online ontmoetingen met schrijvers, leesclubs enz. Helaas hebben er in het jaar 2020 door Corona een behoorlijk aantal fysieke activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Online alternatieven

Er is gezocht naar online alternatieven, maar ook die mogelijkheid was niet altijd voor handen. In de aanloop naar 2021 is er daarom ingezet op het verruimen van de mogelijkheden voor online programmering, door onder andere een samenwerking met bibliotheek Eindhoven aan te gaan, die al over een rijke online programmering beschikt. Maar ook door de medewerkers bij Theek 5 de middelen te bieden en kennis bij te brengen om zelf streaming activiteiten aan te kunnen gaan bieden.


45

activiteiten

georganiseerd in de programmalijn Persoonlijke ontwikkeling

340

deelnemers

totaal over de 45 georganiseerde activiteiten in deze programmalijn


WALK&TALK


"Of je nu al een tijd op zoek bent naar (ander) werk of je pas net op de vacaturemarkt begeeft. Zoeken naar werk is een baan op zich. In die zoektocht kun je af en toe best wat hulp en inspiratie gebruiken." Addy Haanskorf, begeleider van de gratis Walk&Talk-bijeenkomsten in Oosterhout vertelt over de ervaringen in 2020.