Voorwoord

“2020, EEN ZOEKTOCHT OM IN CONTACT TE BLIJVEN”

“Bibliotheek van, voor en met elkaar”, zo luidt het motto van Theek 5. Het persoonlijke contact met de inwoners van de gemeenten waarvoor wij werken, komt bij ons altijd op de eerste plaats. 2020 was een jaar waarin we bijna geen fysiek contact konden hebben vanwege de coronamaatregelen. Dat heeft dan ook een heel grote impact gehad op onze organisatie. De coronamaatregelen veranderden vaak en dat betekende dat we telkens onze dienstverlening moesten aanpassen. Periodes van volledige sluiting wisselden met periodes waarin we onze leden van dienst konden zijn met onze Theek Away, een afhaalservice beschikbaar in elk van onze gemeenten. Heel veel activiteiten, bijeenkomsten en cursussen konden niet doorgaan. De medewerkers en vrijwilligers van Theek 5 hebben alles op alles gezet om nieuwe manieren te vinden voor onze dienstverlening. Steeds meer activiteiten vonden online plaats, maar ook via de telefoon of Whatsapp. Dat was best een zoektocht, zowel voor onze medewerkers als voor de mensen voor wie we het doen. Tegelijkertijd hebben heel veel medewerkers en vrijwilligers laten zien over een hoop creativiteit en oplossingsvermogen te beschikken, waarmee ze ook tijdens de coronaperiode in contact konden blijven met veel inwoners. Een aantal mooie voorbeelden hiervan vind je terug in dit jaarverslag. De coronatijd was ook een periode waarin we ontzettend veel steun en saamhorigheid hebben ervaren van onze samenwerkingspartners, ambtenaren en bestuurders van de gemeenten. En bovenal van alle mensen die gebruik maken van de bibliotheek. Wat was het fijn om toch een beetje persoonlijk contact te kunnen hebben op de momenten dat men via de Theek Away de bestelde boeken af kwam halen. Het jaar 2020 is voorbij, maar dat geldt nog niet voor de coronapandemie. Ook in 2021 verwachten we nog lang met beperkende maatregelen te maken te hebben. Desondanks heb ik er alle vertrouwen in dat we ook in 2021 betekenisvol bibliotheekwerk kunnen verrichten. De creativiteit, veerkracht en saamhorigheid die onze medewerkers, vrijwilligers en inwoners hebben laten zien gaan daar zeker voor zorgen!


Paul Adels directeur-bestuurder