Inspiratie­magazines voor en door scholen

Dit najaar heeft op drie basisscholen in Dongen het project ‘Studio Grow’ plaatsgevonden. Leerlingen van de Sint Jan, de Noorderpoort en de Vlinderboom maakten per school een eigen digitaal inspiratiemagazine over lezen voor alle kinderen van de school en hun ouders.

Vragen van de scholen

In het kader van een speciale subsidie gericht op ‘Taal en digitaal’ klopten de directies van de genoemde scholen aan bij Theek 5 met de volgende vragen. Hoe kunnen we het leesplezier op onze school stimuleren en kinderen helpen om de wereld om zich heen beter te leren kennen? En hoe kunnen we het leesplezier zichtbaar maken en de ouders meer bij leesbevordering betrekken?

Worden wat je wil

In samenwerking met bureau Zin voor Zin werd een project bedacht, voortbordurend op het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Met dit thema waren de leerkrachten immers toch al bezig en in het kader van de ontwikkelvragen was het thema heel toepasselijk. Via de hoofdpersoon in een verhaal doen kinderen nieuwe ervaringen en kennis op en worden ze meegenomen in een ander perspectief op de wereld. Dit zorgt voor persoonlijke verrijking en stof om over te praten: dé manier om het leesvuurtje nog eens extra aan te wakkeren. Persoonlijke ontwikkeling en leesplezier gaan zo hand in hand.

Leeservaringen opdoen en delen

Aan de hand van een flinke collectie nieuwe boeken en lesmateriaal voor in de klas werden leerkrachten van groep 3 tot en met 8 gestimuleerd om in oktober extra aandacht te besteden aan lezen en het delen van leeservaringen. Die leeservaringen konden dan vervolgens weer worden gedeeld in het magazine.

Leesconsulenten, journalisten, vloggers en vormgevers

Na de herfstvakantie werden alle klassen van groep 3 tot en met 8 bezocht door een leesconsulent, en kregen de kinderen de gelegenheid om hun ideeën voor het magazine op een digitaal prikbord te zetten. Leerlingen van groep 6 tot en met 8 konden, geheel in de sfeer van het thema ‘Worden wat je wil’, solliciteren op een functie in de redactie om vervolgens als ‘leesconsulent’, ‘journalist’, ‘vlogger’ en ‘vormgever’ in een naschools traject creatief invulling aan het magazine te geven.

Studio in bedrijf

Op alle drie de scholen kwamen enthousiaste reacties binnen en kon in overleg met de leerkrachten een evenwichtige redactie worden samengesteld. In vier naschoolse bijeenkomsten en op andere momenten binnen en buiten schooltijd werd onder leiding van een leesconsulent hard gewerkt aan tekstjes over lezen en boeken, interessante interviews, een boekenquiz en aantrekkelijke foto’s en filmpjes. Ook kregen de kinderen de kans om een filmpje op te nemen in bibliotheek Theek 5 Dongen. Kinderen maakten bijvoorbeeld een toneelstukje gebaseerd op het boek ‘Gozert’ van Pieter Koolwijk, met een zeer dynamische Gozert in kleurige, wapperende mantel. Andere kinderen gaven een minicursus over pictogrammen: altijd handig als je uit al die boeken niet weet welk boek nu past bij jou.

Het eindresultaat

Half december waren de magazines helemaal klaar en kregen de ouders van alle kinderen op de Sint Jan, de Noorderpoort en de Vlinderboom een link opgestuurd om alles goed te lezen en te bekijken. Vanwege coronamaatregelen is er geen grote live presentatie. Wel krijgen ouders en kinderen de gelegenheid om eind december het magazine van hun school na schooltijd te bekijken op een groot scherm in de Cammeleur. De kinderen en ouders worden daar hartelijk ontvangen en van boekenadvies voorzien, zodat ze de kerstvakantie lezend kunnen doorbrengen.

image