Nieuw aanbod scholen en voorschoolse instellingen

Theek 5 streeft ernaar kinderen zonder taalachterstand de basisschool te laten verlaten. Dit doen we onder andere door actief samen te werken met scholen en voorschoolse instellingen, om zo al bij de allerjongste kinderen te beginnen om lezen te stimuleren. In het artikel hieronder lees je hoe we dat aanpakken en hoe ons vernieuwde aanbod voor aankomend schooljaar eruit ziet.

Nieuw aanbod scholen en voorschoolse instellingen

Theek 5 streeft ernaar kinderen zonder taalachterstand de basisschool te laten verlaten. Dit doen we onder andere door actief samen te werken met scholen en voorschoolse instellingen, om zo al bij de allerjongste kinderen te beginnen om lezen te stimuleren. In het artikel hieronder lees je hoe we dat aanpakken en hoe ons vernieuwde aanbod voor aankomend schooljaar eruit ziet.

Het grote doel waar Theek 5 naar streeft is dat kinderen zonder taalachterstand de basisschool verlaten. We willen taalontwikkeling (in de breedste zin van het woord) een boost geven en daarmee beginnen bij de allerjongste kinderen. We hebben daarom de afgelopen tijd hard gewerkt aan ons nieuwe aanbod, in de vorm van menukaarten, voor scholen en de kinderopvang voor het nieuwe schooljaar.

“Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven”

(Rijksoverheid, 2020)

Als bibliotheek kunnen we deze instellingen ondersteunen op het gebied van Leesbevordering, Cultuureducatie en Digitale geletterdheid/mediaopvoeding. Juist daar waar zij zelf niet altijd de benodigde materialen en expertise in huis hebben. We helpen scholen en voorschoolse instellingen wegwijs te maken in de grote wereld van de bibliotheek en denken mee over hoe we ons aanbod zo goed mogelijk aan laten sluiten bij hun werkwijze en behoefte. Het mooiste is natuurlijk ook als we ouders kunnen stimuleren om thuis aan de slag te gaan met de genoemde gebieden, bijvoorbeeld door meer voor te lezen.

Zien lezen, doet lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. We proberen alle kinderen in aanraking te brengen met boeken en voorlezen. We helpen de kinderopvang en scholen om hier de basis voor te leggen en geven handvatten aan ouders om ook thuis met lezen aan de slag te gaan.

Bij Leesbevordering staat het stimuleren van plezier in lezen centraal. Hoe vaker kinderen met boeken en lezen in aanraking komen, hoe groter de kans is dat ze voor lezen warmlopen. Er is in veel gevallen niet genoeg materiaal op school voor ieder kind, maar als het kind zelf enthousiast wordt, gaan hij/zijzelf ook vragen om boeken. Het is ook een mooie brug naar kinderen in de bieb krijgen. We proberen leerlingen zoveel mogelijk positieve leerervaringen op te laten doen, want dat draagt bij aan de ontwikkeling van de leesmotivatie. Een kind wat eenmaal aan het lezen geslagen is, stopt niet zomaar.

Digitale Geletterdheid (Mediaopvoeding)

Kinderen groeien op in een wereld vol digitale uitdagingen die voor hen heel vanzelfsprekend zijn. Om zelfstandig de juiste keuzes te kunnen maken is kennis van mogelijkheden, kansen en risico’s die digitale media bieden nodig.

Twee projecten op dit gebied die vorig jaar heel goed zijn ontvangen zijn Ozobot (vanaf groep 4) en Bloxels (vanaf groep 6). Bij Ozobot wordt een verhaal voorgelezen en op basis daarvan gaan kinderen een tekening maken met lijnen en kleuren. De getekende kleuren en lijnen bepalen vervolgens de route die een robotje aflegt. Tijdens het project Bloxels gaan kinderen aan de slag met het programmeren van hun eigen videogame. Wat maakt een spel nou een ‘goed’ spel? Hier gaan kinderen aan de slag met ‘design thinking’.

“1 op de 10 kinderen in Nederland loopt het risico om laaggeletterd te worden”

(Week van de Alfabetisering, 2020)

Cultuureducatie

Cultuureducatie is onderdeel van het aanbod voor het primair onderwijs in heel het werkgebied van Theek 5. In twee gemeenten heeft Theek 5 de opdracht om de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven. In deze twee gemeente begeleiden we basisscholen en twee scholen voor het voortgezet onderwijs bij de integratie van kwalitatieve cultuureducatie binnen hun onderwijs. Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is dat kinderen profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren zoals onderzoeken, reflecteren en creëren. Dit omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

“Ouders die moeite hebben met taal kunnen hun kinderen niet goed voorlezen. En minder goed helpen met huiswerk. Daardoor is de kans groot dat hun kinderen ook niet goed leren lezen en schrijven.”

(Rijksoverheid, 2020)

Wat is er nieuw?

Voor de menukaarten voor de voorschoolse instellingen zijn er een groot aantal projecten veranderd. Veel projecten hebben een update gehad en er zijn nieuwe titels toegevoegd. Zo komen de kinderen weer met mooie nieuwe boeken in aanraking. Daarnaast zijn we vooral bezig met het verzorgen van workshops en trainingen. Daar zijn we goed in. We werken toe naar een nieuwe werkwijze, maar staan hierbij nog aan het begin. Hiervoor gaan we graag in gesprek met de kinderopvang. Door in gesprek te gaan, verrijken we wat er al aanwezig is. We zijn echt een aanvulling op het bestaande aanbod van de kinderopvang.

In het aanbod voor de basisscholen hebben wij een vernieuwingsslag gemaakt; veel bestaande projecten hebben een update gehad en we hebben een aantal leuke dingen toegevoegd.

Uitgelicht

Ontdekken

Een leuk project is ‘Ontdekken’, waarin Leesbevording en kennismaking met coderen en programmeren (Digitale geletterdheid) centraal staan. In dit project werken we met boeken en Co-de-rups, die kinderen kunnen ‘programmeren’ door zijn segmenten te (her)ordenen. In iedere combinatie doet de rups iets anders. Zo leren peuters om probleemoplossend te denken en vooruit te plannen.

In het aanbod voor de basisscholen hebben wij een vernieuwingsslag gemaakt; veel bestaande projecten hebben een update gehad en we hebben een aantal leuke dingen toegevoegd.

Kan niet bestaat niet

In groep 1/2 hebben we bijvoorbeeld het product ‘Kan niet, bestaat niet’. Hier gaan kinderen filosoferen aan de hand van een (prenten)boek. Het project levert een ander soort gesprekken op met kinderen. In het hoofd en in de fantasie van een kind gebeuren hele bijzondere dingen. Het is leuk en nieuw voor de leerkracht om dat op deze manier te zien. We willen diversiteit laten zien, ook in de manier van gesprekken voeren. In het lesboek zitten verhalen en gedichten die gaan over vier universele thema’s.

De zee kwam door de brievenbus

In groep 5/6 hebben we een project genaamd ‘De zee kwam door de brievenbus’ over de Watersnoodramp. Het boek wordt door de kinderen zelf voorgelezen, op de meest indrukwekkende en aangrijpende stukken na, daar neemt de leerkracht het over. Hierna gaan kinderen aan de slag met het schrijven van een stuk of gaan ze theaterlezen/spelen. Dit project integreert de lessen van wereldoriëntatie, schrijfonderwijs, vlot en correct lezen en leert kinderen over juiste intonatie. Hierdoor is het een zeer efficiënte manier van lesgeven.

image

Heb je vragen?

Wil je meer weten over het aanbod voor scholen en voorschoolse instellingen? Neem dan contact op met onze Specialist Educatie 5-12 jaar Liesbeth Blommaert (l.blommaert@theek5.nl) of onze Specialist Educatie 0-4 jaar Marjorie Dircksens (m.dircksens@theek5.nl).

image