Voorwoord

WELKE SAMENLEVING MAKEN WE MET ELKAAR?

Zonder twijfel zullen wij ons 2020 herinneren als een gedenkwaardig jaar. Begin van het jaar waren de klimaatcrisis en stikstofcrisis het gesprek van de dag, direct na carnaval zaten we in de coronacrisis. Een crisis, die onze samenleving diep heeft geraakt. De gevolgen ervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn. Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is de westerse wereld in rep en roer. Mensen demonstreren voor gelijke rechten en behandeling als reactie op het overlijden van George Floyd door politiegeweld tijdens zijn arrestatie. Deze gebeurtenissen raken ook onze lokale samenleving. Regelmatig hoor ik mensen om mij heen zich afvragen hoe de toekomst eruit zal zien. Wat betekenen deze crises voor onze maatschappij? Wat willen we graag terugzien in het post-corona tijdperk (en wat juist niet)? Hoe geven we daar vorm en inhoud aan? Dit zijn belangrijke vragen bij grote maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving beter en sterker wordt, als we ons beter verdiepen in de ander waardoor meer wederzijds begrip ontstaat. Het voeren van een brede, maatschappelijke dialoog kan ons daarbij helpen. Als bibliotheek willen wij daaraan onze bijdrage leveren. Dat doen we onder andere door een openbare, veilige plek te bieden waar mensen kennis en informatie met elkaar uitwisselen en samen de dialoog aangaan om hun standpunten te vormen of aan te scherpen. Ik benadruk daarbij dat in de bibliotheek voor álle meningen een plaats is. Hoe groter de diversiteit aan standpunten en gezichtspunten, des te rijker de dialoog die we met elkaar voeren. Zo maken we met elkaar de samenleving van morgen. Ik verwijs in dit kader graag naar een artikel uit het IFLA/UNESCO manifest uit 1994: “De diensten die de openbare bibliotheek aanbiedt, zijn voor iedereen in gelijke mate toegankelijk, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, taal of sociale status.” (IFLA/UNESCO Manifest over de openbare bibliotheek, 1994) Heb jij een idee of voorstel hoe jij zelf met of in de bibliotheek een bijdrage wilt leveren aan deze maatschappelijke dialoog? Neem dan eens contact op met één van mijn collega’s van je lokale bibliotheekvestiging of stuur mij een mailtje: p.adels@theek5.nl. Graag tot ziens in één van de bibliotheken van Theek 5!