Een gedegen gezins­aanpak met Voor jou en je kind

In de aanpak van laaggeletterdheid speelt de gezinsaanpak een belangrijke rol. Een voorbeeld van een goede aanpak is de cursus Voor jou en je kind.

Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico om op te groeien tot laaggeletterde volwassenen. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij zijn zich daar niet altijd van bewust. De cursus Voor jou en je kind! biedt ouders daarom een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of het stellen van vragen. De cursus wordt gegeven door een getrainde vrijwilliger.

Voor jou en je kind wordt succesvol ingezet in Oosterhout. Taalhuiscoördinator Lonneke van Eeten vertelt welke stappen ze daarvoor heeft gezet en geeft informatie over het project.

Selecteren en benaderen scholen

De aanpak is gestart met uitleg door Stichting Lezen & Schrijven. Lonneke: “Zij vertelden welke stappen we moesten nemen. De eerste stap was om scholen te benaderen om te vertellen over Voor jou en je kind. De scholen waren allemaal enthousiast, maar een tekort aan tijd was soms een probleem. Eén school wilde echt aan de slag. Zij hadden de ruimte, een enthousiaste locatiedirecteur en een bestand van contactouders, zodat we via hen veel ouders konden bereiken. We merkten al snel dat kinderopvang onmisbaar was, dat hebben we dus ook geregeld.

Opleiden vrijwilligers

De vrijwilligers zijn geworven uit de bestaande groep getrainde taalvrijwilligers en de voorlees­vrijwilligers van de Voorleesexpress. “Deze vrijwilligers hebben een training gevolgd van drie à vier bijeenkomsten. De trainer heeft heel goede uitleg gegeven. Hoe je het materiaal gebruikt, hoe je een groeps­gesprek aangaat, hoe je omgaat met talige en culturele verschillen en wat je in een les aan bod laat komen. Lonneke: “De vrijwilligers worden door mij begeleid en inhoudelijk door een docent van de school. Enkele van de vrijwilligers zijn zelf docent, of geweest. De vrijwilligers zien elkaar regelmatig bij overleggen, zodat ze ideeën kunnen uitwisselen. Het zijn heel ervaren, maar ook nieuwsgierige, vrijwilligers die zelf op zoek gaan naar de mogelijkheden.”

"Ik zal blij zijn als we elkaar weer kunnen zien en aan de slag kunnen met ons doel”

Lonneke van Eeten, Taalhuiscoördinator Theek 5

Werven deelnemers

De school heeft de ouders die voor het project in aanmerking kwamen uitgekozen. “Dit zijn ouders die zelf een taal­achterstand hebben of ouders met kinderen die een taal­achterstand hebben. Zij zijn benaderd door de contactouders. Die belden ook ouders na wanneer zij niet aanwezig waren. In het begin waren er veel wisselingen in de groep. Na een tijdje raakten ze vertrouwd met elkaar en kwamen steeds terug. Nu is het een vast groepje. Er zijn echt vriendschappen ontstaan tussen ouders, ze zoeken elkaar ook op buiten de school.”

Inhoud samenstellen

Voor jou en je kind is in thema’s opgebouwd. In de cursus worden deze thema’s behandeld en er zit een talige component in. “De vrijwilligers zijn eerst begonnen met kennismaken en de behoeftes inventariseren. De boekjes zijn steeds de leidraad, het uitgangspunt waar het gesprek over gaat. Daaromheen zijn er talige oefeningen. De school deelt relevante info met de ouders, zoals nieuwsbrieven, informatie over waar de kinderen in de klas aan werken, uitleg over de overgang naar de middelbare school, ouderapps en communicatie­systemen. De vrijwilligers kunnen dit aan bod laten komen in de lessen. Ook zijn de ouders op bibliotheekbezoek geweest. Ik vind Voor jou en je kind echt een superprogramma voor een gezinsaanpak, omdat je op de school zit met de ouders.”

Uitbreiden van het netwerk

Inmiddels zijn er meerdere scholen gestart. “Omdat de cursus op de eerste school een succes was, hebben zich via mond-tot-mondreclame meerdere scholen aangemeld. Bij een school hebben we een koppeling gemaakt met ‘de brede buurt’. De gemeente verzocht ons in een bepaalde wijk met een aanpak te starten omdat er veel Nederlandstalige mensen wonen die moeite hebben met lezen en schrijven. We wilden een koppeling maken tussen taal, gezondheid en de gezinsaanpak. Daarom zijn we gaan samenwerken met Move (sportcoaches) en h19 (centrum voor de kunsten). We nemen themaboekjes uit Voor jou en je kind die over gezondheid, fit zijn en eten gaan als basis. Daar hebben we een programma op gemaakt. Dat wordt heel leuk! Move en h19 geven uitleg over creatieve en bewegings­activiteiten voor kinderen. We gaan met moeders naar het zwembad en geven uitleg over het belang van zwemmen. Op de woensdagmiddagen willen we enkele activiteiten voor moeder én kind organiseren.”

Successen vieren

Onlangs hebben de dames van de eerste cursus als afronding van het jaar een presentatie gehouden. “Zij hebben ook een certificaat gekregen. De vrouwen waren super trots! Dat was heel leuk. De deelnemers én vrijwilligers zijn erg enthousiast en wilden allemaal door met het traject. De scholen merken dat de ouders heel betrokken zijn. Ze vinden het fijn dat de ouders steeds terugkomen en in beeld zijn. Er vindt daarnaast een kruisbestuiving plaats omdat de Voorleesexpress en het Digi-Taalhuis worden gepromoot onder de ouders.”

Meer weten over Voor jou en je kind?

De cursus Voor jou en je kind wordt momenteel uitgevoerd in Dongen en Oosterhout, maar kan in iedere gemeente van Theek 5 georganiseerd worden. Voor meer informatie over Voor jou en je kind in Oosterhout kun je contact opnemen met Lonneke van Eeten via l.vaneeten@theek5.nl. Voor de overige gemeenten neem je contact op met je contactpersoon van Theek 5 of bel (085) 744 10 52.

image