Voorleestips voor in de groep

Voorlezen is gezellig, ontspannend én belangrijk voor een goede leesontwikkeling. Kinderen presteren aanzienlijk beter op school wanneer ze veel boeken lezen. Want taal in boeken is beeldend en zorgvuldig gekozen. Dat helpt kinderen bij het ontwikkelen van taalgevoel en een uitgebreide woordenschat. Allesbepalend bij het voorlezen is: interactie. Een verhaal krijgt meer betekenis als je het tot leven brengt.

Hoe lees je voor? Tips voor voorlezen aan dreumesen, peuters en kleuters.

Tip 1

Begin de voorleessessie iedere keer op dezelfde manier. Dan weten de kinderen wat er gaat komen en leren kinderen begrijpen wat ‘lezen’ inhoudt.

Tip 2

Geef kinderen de ruimte om te reageren op wat je voorleest: las een korte pauze in en kijk daarbij de kinderen aan. Ga in op de reacties die gegeven worden.

Tip 3

Breng het verhaal tot leven, bijvoorbeeld door situaties uit te beelden, rijmwoorden te herhalen of met een passend spelletje. Actief meedoen, zorgt voor plezier en een beter begrip van de inhoud van het verhaal.

Tip 4

Stel vragen bij wat er te zien is. Ook hele jonge kinderen die nog niet praten, snappen vaak een eenvoudige vraag wel (‘Zie jij het hondje?’ ‘Wat zegt het hondje?’)

Tip 5

Lees en bekijk hetzelfde boek een paar keer. Dat geeft houvast en veiligheid. Iedere keer begrijpt en herkent het kind een beetje meer.

Tip 6

Laat de kinderen het verhaal navertellen aan de hand van de platen in het boek.