Eén op vijf
veertienjarigen heeft
een taalachterstand.

Eén op de drie jongeren
vindt lezen niet
leuk en de helft van de scholieren leest nooit.

Als je het leesplezier
vergroot, pak je meerdere problemen aan.
Door plezier gaan kinderen meer diep lezen
en dat vergroot de woordenschat en het inzicht.
Zo pak je automatisch laaggeletterdheid aan.

Marijke van Hees, Raad voor Cultuur en Edith Hooge, Onderwijsraad