CONSULENTEN


Samenwerken aan geletterdheid

Samen met u willen we dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen tot bewuste en zelfstandige mensen, die hun weg in de maatschappij weten te vinden. Taalontwikkeling is daar de basis voor. Lezen in brede zin bevordert de taalontwikkeling bij kinderen en draagt bij aan het voorkomen en/of terugdringen van laaggeletterdheid. U bent als school bezig met deze taalontwikkeling. Theek 5 kan u daarbij ondersteunen met name op het gebied van leesbevordering, leesplezier, ontwikkeling van digitale geletterdheid en literaire competenties. Graag werken met u samen om hier, via de bouwstenen van de Bibliotheek op school, vorm en inhoud aan te geven.


U maakt als school uw eigen keuze. Graag gaan we met u in gesprek en kijken we waar nu behoefte aan is en waarin wij u kunnen ondersteunen. Op maat, zoals u al vele jaren van ons gewend bent.


Neem contact op met uw consulent voor het maken van een afspraak.